Czihak (Čihák)

Pierwotna osada graniczna, teraz odludzie na północny wschód od Żamberka. Ciekawostką tu jest kaplica Św. Anny w stylu późno empirycznym z graniastosłupiastą wieżą z roku 1849, i krzyż przed nią z roku 1834. Znajduje się tu także pierwotna knajpa Na młynie, przerobiona w 20. stuleciu na chatę Na Czihaku.
Widok do Polski Widok do Polski
Widok do Polski